བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་མཐོ་རིམ་ཡོན་གནས་ལམ་ལུགས་ཞིབ་དཔྱད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2016-09-06   

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་མཐོ་རིམ་ཡོན་གནས་ལམ་ལུགས་ཞིབ་དཔྱད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་དང་པོའི་ཨུ་ཡོན་ཚོགས་པའི་མི་སྣའི་མཚན་ཐོ།